Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki UMK, Ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń